CVIČENÍ

INTERVALOVÝ TRÉNINK

Cvičební metoda, při které se pravidelně střídá doba ( interval ) zatížení s vysokou až velmi vysokou intenzitou a interval odpočinku ( většinou pasivní ). Tato lekce je komplexní.